Contact Us
Name: Gloria Zhao                                                                                        Name: Vivian Wang
Phone/Whatsapp: +8615829332231                                                            Phone/Whatsapp: +8613571875838
Email: gloria-zhao@wjnuts.com                                                                 Email: vivian-wang@wjnuts.com
Company Address: Middle Hongwei Road,Fenglu Commnity,Longjuzhai Sub-district Office,Danfeng County,Shangluo City,Shaanxi Province,China.